Eddigi szakmai, oktatói, tudományos, kutatói munkáim


Az egyetemi oklevél megszerzését követően a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián dolgoztam különböző oktatói munkakörökben, végül tanszékvezetőként (az akkori megnevezésekkel):

"Egyetemi adjunktussá nevezett ki a Honvédelmi Miniszter Úr 1987. szeptember 15-el a 46/1987.sz utasításában.
Egyetemi doktori értekezésemet megvédtem, és az egyetemi doktori címet 1988-ban megkaptam. Az oklevél száma: 551/82., értekezésem címe: " A határőr magasabb egységek és a gépesített lövész magasabb egységek (dandár) együttműködése."
1989.09.30-al a Belügyminiszter Úr a 003/365. sz. parancsával kinevezett egyetemi docenssé a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián."

"Kandidátusi (PhD) értekezésemet 1995-ben védtem meg, címe: " A határőr igazgatóság helye, szerepe, lehetséges feladatai rendkívüli állapotban a Magyar Köztársaság államhatára őrizetében és védelmében." Oklevelem száma: 16.357."

"1998-ban eredményes habilitációs vizsgát tettem és "habilitált doktor (Dr. habil.)" oklevelet szereztem. Sorszáma: 926/42. Habilitációs előadásomat német nyelven tartottam " A Viszonylati Parancsnokság helye, szerepe, tevékenysége a veszélyeztetett viszonylatban a rendkívüli állapot bevezetését megelőző időszakban", címmel. A habilitációs eljárás vitáját " A határőr igazgatóság feladatrendszere, tevékenysége a rendkívüli állapot bevezetését megelőző, valamelyik szomszédos országgal kialakult feszültség időszakában" témában vezettem."

"Oktatásszervezéssel és vezetéssel 1983 óta foglalkoztam. 1990-ben a Katonai Akadémián tanszékvezető helyettes lettem és a konkrét óratartáson kívül lényegében az oktatás szervezésével foglalkoztam."

"1998. július 01-el az egyetem rektora kinevezett egyetemi docenssé a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Kar Határőr Tanszékére. Előző munkahelyem a Kossuth Lajos Katonai Főiskola bekerült az Egyetemre főiskolai karként. Két alkalommal neveztek ki egyetemi docensnek, mert öt évre távoztam az egyetemről és ismét pályáznom kellett. A rektori határozat száma: 264/1998."

"2000. június 01-jei hatállyal a Magyar Köztársaság belügyminisztere részemre "főtanácsosi" címet adományozott, a miniszteri határozat száma: 001/1982/2000."

"2000. július 01. napján a Magyar Köztársaság Elnöke kinevezett "egyetemi tanár"- rá
(MK 2000/63. szám, 3766.old., 83/2000. (VI.20.) KE határozat)."
Tagja voltam a Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Kari Tanácsának és a Professzorok Tanácsának.

"2002. május 31-én a Belügyminiszter Úr részemre "Szent László Érdemjelet" adományozott. Az adományozási okmány száma: 001/1190/2002..
Munkahelyemen belső szervezési okokból meg kellett pályáznom egy főiskolai tanári munkakört. A Miniszterelnök Úr főiskolai tanárrá nevezett ki 2003.07.15-ei hatállyal, 75/2003.(VII.15.) ME határozat."

"2012. október 01. napi hatállyal a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora kinevezett a a Rendészettudományi Intézet munkahelyre, teljes munkaidős egyetemi tanár, oktatói munkakörbe. Ügyiratszám: NKE-Sz/810/2012"

"2012. október 01. napi hatállyal a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora kinevezett a a Rendészettudományi Kar Közrendészeti és Alkalmazott Vezetéstudományi Intézet munkahelyre, teljes munkaidős egyetemi tanár, oktatói munkakörbe. Ügyiratszám: NKE-Sz/810/2012"

"2014. február 01. napi hatállyal a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán belül áthelyeztek a Rendészetelméleti Tanszék állományába egyetemi tanári munkakörbe."

"2016. novemberben második alkalommal beválasztottak a Rendészettudományi Kar Kari Tanácsába."

"2016. júliusban az országos rendőrfőkapitány úr részemre "Hadik András szablya" emléktárgyat adományozott."

"2016. augusztus 20-án Magyarország belügyminisztere részemre a Köz szolgálatáért érdemjel arany fokozatát adományozta. Az adományozási okmány száma: BM-001/2844/2016."

"2016. július 08-al a Rendészeti Vezetéstudományi Tanszék állományába kerültem egyetemi tanári munkakörbe."

"2017. március 31-vel közalkalmazotti munkaviszonyom az egyetemen megszűnt. A Rendészettudományi Doktori Iskolában mint külsős oktató és témavezető dolgozom"

 


Flag Counter