Dr. Fórizs Sándor egyetemi tanár

Határőr ezredesi egyenruhában
a Rendőrtiszti Főiskola rektorhelyettesi díszláncával

Gimnáziumban tanultam Szegeden 1965-69 között. Ezt követően katonai főiskolára jelentkeztem.

Főiskolai tanulmányokat a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán, határőr-pedagógia szakon folytattam 1969-73 között és határőr tiszti valamint nevelő tanári, ("ált. isk. ped. tanár") diplomát szereztem. Oklevelem száma: 195/1973. 1972-ben határőr törzszászlósi rendfokozatot kaptam, 1973-ban kineveztek határőr főhadnagynak. A Főiskola elvégzését követően hét évet dolgoztam végrehajtó szolgálatban, két évet őrsparancsnok helyettesként a Hétforrási Őrsön a Kőszegi- hegységben az osztrák államhatáron, öt évet őrsparancsnokként a Nedelkatanyai Őrsön, /később Újszentiváni Őrs névre lett átnevezve/, a jugoszláv- román-magyar hármas határnál, mint hivatásos tiszt, a Határőrség állományában. Megítélésem szerint jelentős tapasztalatokat szereztem rendészeti kötelékek vezetése és tevékenységük megszervezése területén. Különösen hasznosnak tartom az árvízi helyzetben, a fegyveres személyek felkutatása során és a szerb-horvát háború idején eltöltött szolgálati időmet. Később németországi tanulmányaim során a készenléti rendőrség munkaterületét, felkészítési rendszerét ismerhettem meg. Itt kiemelten feldolgozták részünkre a nagyvárosok biztonsági problémáit, a katasztrófák következményeinek felszámolását és a terrorizmus kérdéskörét.

Egyetemi oklevelet a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián szereztem vezetői szakon 1980-1983 között. Oklevelem száma 267/80-126, a végzettség megnevezése "magasabb képesítésű határőr tiszt". A színvonalas képzésű egyetemen eltöltött három éves nappali tanulmányok nagy hatással voltak rám. A sajátságosan összeállított tanterv, melyben a vezetői (team) munkára történő felkészítés állt a középpontban, a jól felkészült oktatók, a nagy és sokoldalú könyvtár, a speciális szaknyelvet közvetítő nyelvi intézet biztosították az akkori idők követelményeinek megfelelő tudást és kialakították a hallgatókban az önképzésre irányuló törekvést. Az egyetemi diploma megszerzését követően ezen intézményben dolgoztam öt éves megszakítással különböző oktatói munkakörökben, végül tanszékvezetőként 2000-ig.

1994-99 között a Kossuth Lajos Katonai Főiskola Határőr Tanszék vezetője voltam, majd az iskola beolvadt a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetembe és így a tanszékkel együtt visszakerültem az eredeti "anyaiskolámba".

1994. 03. 15-ei hatállyal a Határőrség Országos Parancsnoka kinevezett a Kossuth Lajos Katonai Főiskola Határőr Tanszékére tanszékvezetőnek. A parancs száma: 204/350.

1995. november 01-el a Belügyminiszter Úr kinevezett határőr ezredessé, a kinevezési határozat száma: 001/ 1665/1995.

2000. november 01-jével, eredményes pályázatot követően, kineveztek a Rendőrtiszti Főiskola Határrendészeti Tanszék vezetőjének.

2005. február 01-jével a Határőrség Képzési Osztályának vezetője lettem, parancs száma: OPK 204/149.

2005. augusztus 01-jével a Belügyminiszter Úrhölgy megbízott a Rendőrtiszti Főiskola főigazgató helyettesi, (rektor helyettesi) beosztás ellátásával, (határozat száma: 001/2128), melyet 2010. július 31-ig láttam el, ezt követően közalkalmazotti jogviszonyom a Rendőrtiszti Főiskolán 2011. 03. 31-ei hatállyal megszűnt.

2008.október 20-án a Köztársasági Elnök Úr kinevezett nyugállományú rendőr dandártábornokká. Határozat száma: 218/2008.(X.31.)KE, (KEH ügyszám:IV-6/04627/2008.). A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2012. október 01. napi hatállyal közalkalmazotti egyetemi tanári munkakört biztosított számomra a Rendészettudományi Kar Alkalmazott Vezetéstudományi Intézet keretén belül.

Flag Counter